Inlägg

2017-11-16

Mangla: ​16 år efter Göteborgskravallerna arrangeras nu åter EU-toppmöte i Göteborg

16 år efter Göteborgskravallerna arrangeras nu åter EU-toppmöte i Göteborg. På fredag kommer EUs högsta svin samlas för en ’’diskussion om rättvisa jobb och tillväxt’’. De ska alltså träffas i syfte att samtala om något som aldrig kommer beröra dem, verkställa något dem aldrig kommer uppleva konsekvenserna av. Detta långa avstånd mellan politiken och vår vardag säger en del om det politiska systemets aktörer och drivkrafter. Det säger att våra intressen aldrig kommer bli representerade av politiska företrädare då deras intressen speglar nationalstatens och kapitalismens, inte våra. Det säger också att vi, syskon, föräldrar, arbetare, arbetslösa, sjukskrivna, flyktingar, vänner och kamrater ’bör’ hålla oss undan politiken, lämna ansvaret om beslut som direkt påverkar eller avgör våra liv till främmande auktoriteter. Backa, passiviseras, förslavas.

Därför är vår politiska kamp central i vardagen, genom självorganisering genomför vi de samhällsförändringar vi vill ha och behöver. Politikerna kommer aldrig fatta beslut gynnsamma för oss då de saknar avsikter att lösa våra problem. Våra problem är bieffekten av deras system. Nationalstaten och kapitalet lever på sociala orättvisor, privilegierade grupper förblir privilegierade sålänge vi förblir exploaterade. Därför förlitar vi oss inte på politiker och vill beröva dem deras utrymme likt de gör vår frihet. Tyvärr har mobilisering till Göteborg i stor utsträckning varit bristande, något vi måste ta med oss inför framtiden. Statliga demonstrationer får inte verka ostörda. Det är vårt tillfälle att visa motstånd mot det system, och strukturerna det upprätthåller, som dagligen förtrycker och exploaterar oss och våra kamrater världen över.

Ta kampen över ditt liv och stöd kampen för dem som inte hörs! Det är kampen mot chefen, politikern, EU och alla andra vinstdrivna, hierarkiska institutioner som aktivt trampar på oss. Varenda en av dessa vet av historien att ett missnöjt kollektiv är ett potentiellt 'farligt' kollektiv. Det är därför när vi organiserar oss tillsammans som vi gör avgörande skillnad. Det är tillsammans vi bekämpar maktkoncentration och förtryckande strukturer och det är tillsammans som vi kan bygga ett solidariskt, jämlikt och frihetligt samhälle! Där alla får höras och där alla hörs, där ingen röst väger tyngre än den andra! Organisera dig idag!

*Mangla

*Mangla är en Malmö-baserad aktionsgrupp som kämpar för ett frihetligt socialistiskt samhälle. Vi ser oss som en del av en bred antikapitalistisk internationell vänsterrörelse. Vi ser antifascism som en del av kampen för ett stats- och klasslöst samhälle. Fascism föds ur klassamhället och bidrar till den splittring som underhåller detsamma. Fascism och kapitalism gynnar alltså varandra. Fascism måste krossas för att ge utrymme för klasskamp.

Mangla arbetar utomparlamentariskt vilket vi ser som en nödvändighet i ett samhälle vars struktur bygger på icke-deltagande och vars stat och lagar skyddar det vi motsätter oss. Vi ser respekt och åtlydnad av lagar som bakåtsträvande. I vår vardag ser vi ständigt hinder för vår frigörelse, dessa i form av fascism, sexism, rasism, transfobi och homofobi. Vi agerar mot dem i dess konkreta form genom kamp mot; företag, instanser och egendom. Den defensiva kampen för vi parallellt med den kreativa.

Genom direktaktion angriper och kritiserar Mangla de största hindren för vår frigörelse från kapitalism och klassamhälle. Det öppna och utåtriktade arbetet löper parallellt med de militanta arbetsmetoder som vi tillämpar i den mån vi anser det nödvändigt. Genom informationsspridning, diskussioner, demonstrationer, gatufester, blockader samt konfrontationer angriper vi kompromisslöst kapitalism, fascism, sexism, rasism, transfobi och homofobi i alla dess former.

Mangla tillämpar en horisontell struktur utan styrelse eller ledare och arbetar enligt principen för direkt demokrati. Vi väljer att organisera oss kvinno- och transseparatistiskt.Detta ser vi inte som en ideologi utan som en strategi i en mansdominerad rörelse. Även om vår organisering är separatisk så ser vi samarbete med andra autonoma eventuellt icke-separatistiska grupper som nödvändig för en bred kamp.

Vägen till den frihetlig socialism går via revolution!
En pågående process, revolutionen sker varje dag.


Mangla

Kommentera

captcha