Event

Malmö - blockad mot Resia

När: 2019-11-23 12:00
Var: Gustav Adolfs torg, Malmö

(Scroll down for English)Vad: Ickevåldsaktion, blockad mot Resia. Kom och delta!
När: 23:e november kl 12:00
Vart: Gustav Adolfs Torg i Malmö- Bakgrund -Rojava är ett autonomt område i nordöstra Syrien vars politiska system bygger på demokrati, kvinnans frigörelse och ekologisk hållbarhet. De styrkor som försvarat Rojava har också försvarat resten av omvärlden från ISIS och liknande högerextrema grupper.Rojava är just nu utsatt för en folkrättsvidrig invasion som genomförs av Turkiet. Turkiet betalar, tränar, leder och utrustar dessutom Jihadistmiliser som de använder sig av i invasionen. Turkiet och dessa styrkor har redan gjort sig skyldiga till flertalet krigsbrott mot civila och hjälporganisationer. Jihadistmiliser har arresterat och avrättat personer med koppling till styret i Rojava och över 200 000 människor är på flykt.- Turkish Airlines och Resia -Turkiska staten äger hälften av flygbolaget Turkish airlines och ledningen har nära kopplingar till Erdogans parti AKP. Detta betyder att de pengar som Turkish Airlines drar in direkt finansierar Turkiets invasion och de jihadistmiliser som Turkiet samarbetar med. Resebyrån Resia tillhandahåller "billiga flyg" med Turkish Airlines och gör reklam för Turkiet som ett "alltmer populärt resmål". Detta är något vi ska ändra på!
- Vårt krav på Resia -Gå ut offentligt och gör klart att ni kommer avbryta alla pågående och framtida samarbeten med Turkish Airlines och inte inleda något nytt förrän Turkiet stoppat sin folkrättsvidriga invasion av Norra Syrien och ställt inför rätta de som nu begår krigsbrott under deras befäl.Om detta inte sker så kommer vi att fortsätta agera mot Resia och alla andra som tjänar som kassakor åt den turkiska staten och dess krigsmaskins folkrättsbrott!-------------------------------------------------------------Vi är en del av nätverket #RiseUp4Rojava och denna blockad är en av många motståndshandlingar som sker över hela världen, och som riktas mot Turkiska statens intressen. Kom med oss och bli en del av det internationella försvaret av Rojava!--------------------------------------------------------------
ENGLISH
-------------------------------------------------------------
Malmö - Blockade against Resia!What: Non violent action. Blockade against Resia, come join us!
When: 23 of November at 12:00
Where: Gustav Adolfs Torg in Malmö- Background -Rojava is an autonomous region in north east Syria which political system is built on democracy, womens liberation and ecological sustainability. The people who have defended Rojava have also defended the rest of the world from ISIS and other rightwing extremist groups.Rojava is right now being invaded by Turkey. The turkish state pay, train, lead and arm Jihadist militas that they use in this invasion. Turkey and the militas are guilty of numerous war crimes against civilians aswell as humanitarian help organisations. Jihadist militas have for example arrested and executed people who are tied to Rojavas political system, and over 200 000 people from Rojava are now refugees.

- Turkish Airlines and Resia -The Turkish state own half of the company Turkish Airlines, which management have a close relationship with Erdogans party AKP. This means that the money that Turkish Airlines make directly funds the Turkish invasion and the Jihadist militas that Turkey work with. The travel bureau Resia sell flight tickets with Turkish Airlines and actively market Turkey as a "popular tourist destination". This is something we will put an end to!
- Our demand on Resia -Publicly announce that you will stop all ongoing and future collaboration with Turkish Airlines and not start any new until Turkey have stopped their invasion of North Syria, and held accountable those who now commit war crimes under their command.If this demand is not met, we will continue to act against Resia and all other who participate in funding the Turkish state and their violent war machine who commit crimes against human rights!---------------------------------------------------------------
We are a part of the network #RiseUp4Rojava and this blockade is one of many acts of resistance that happens all over the world, against the intrests of the Turkish state.
Please join us and become a part of the international defense of Rojava!

Rojavakommittéerna & Allt åt Alla Malmö

Kommentera

captcha