Inlägg

2023-01-27

KRÖNIKAN 27-28/1 2023. Hellre hjärnkraft än kärnkraft!​​

Världen: Peru. Den politiskt oerfarna Castillo, en grundskollärare och fackföreningsledare på landsbygden i norra Peru, förespråkade ett program för att motstå både Perus korrupta och oligarkiska elit och utländska exploatörer. Castillo hade påbörjat sin presidentkampanj 2020 innan han gick i linje med ett politiskt parti. Hans anslöt sig så småningom till det marxistiskt orienterade Peru Libre (Fritt Peru) partiet, som övergav honom under hans presidentperiod; framtiden är oviss och nu behövs det en revolution! (Counterpunch). Vakna, Sendero Luminoso!

Sverige: SD vill göra politiska ändringar i grundlagen, som att avskaffa 1 Maj, arbetarnas internationella högtidsdag som härstammar från anarkisterna i Chicago 1886. Detta har länge varit en borgerlig dröm och ett Orwellskt sätt att radera i historien. Fascismen i Sverige genomförs i små steg, varav detta är ett av de första. Alla sociala landvinningar 1965-75 ska nu i etapper begravas. Men historien är på arbetarnas sida, inte fascismens, vilket nazismens nederlag 1945 och den allmänna avskyn för Förintelsen vittnar om. Aldrig mer!

Sverige: Droghandeln finansierar gängbrotten, säger farbror Blå - som om vi inte visste det. Särskilt här i Lund. Legalisera åtminstone de lätta drogerna så blir det mindre pengar över till vapenbrott. Hur svårt kan det vara? Går det i Köpenhamn så går det här. Men kriminalitetens djupare orsaker kan aldrig lösas med polis, det kvittar hur många. Resultatet blir bara att en polisstat läggs till vålds- och knarkproblemen. PM Nilsson avgår till de rödlistade ålarnas glädje.- Ål rajt.

Priset per MWh kärnkraft inkluderat ensubvention av skattemedel, blir alltså runt 1 200 kronor per MWh. En MWh är 1 000 kWh. En svensk liten lägenhet använder cirka 2 000 kWh per år. Oekonomiskt, livsfarligt och impopulärt.”Kärnkraften är död” (ETC). Hellre hjärnkraft än kärnkraft!

Konsten: Från och med idag har sjukhuset i Karlshamn fått extra konstnärlig fägring i sina lokaler. Det är Kallingekonstnären Jenny Carlsson Grips tavlor som nu får en hedersplats (skd),

Citatet:”För varje människa som blir anarkist tar mänskligheten ett litet men betydelsefullt steg framåt”.— Aktivist, på sin blogg 2018.

Staffan / Konst och Politik.

Kommentera

captcha