Inlägg

2023-02-11

KRÖNIKAN 12/1 2023.

Världen: Om du bryr dig om mänsklig frihet bör du förkasta den kapitalistiska arbetsetiken. Den kapitalistiska arbetsmoralen insisterar på att vi håller huvudet nere och arbetar i det oändliga, även om vårt jobb är förnedrande. Demokratiska socialister vill befria arbetare från slit så att vi kan utveckla vår fulla mänskliga potential och helt enkelt njuta av det liv vi har (Jacobin).

"Den kubanska grundlagen slår fast de rättigheter och skyldigheter som kubanerna har. I motsats till Sverige är det medborgarna som på öppna möten nominerar sina representanter. De som sedan väljs i hemliga, fria och demokratiska val. Målet för de valda församlingarna är att alla kubaner ska känna sig representerade oavsett yrke, ålder, kön, etnisk tillhörighet och så vidare. De väljs för att arbeta för det gemensammas bästa.Varken partier eller pengar har någon roll att spela. Inga valkampanjer förs, utan kandidaterna presenteras enbart med fakta. De valda får ett förtroendeuppdrag, inte en massa förmåner och privilegier. De behåller sin tidigare lön och klättrar inte på någon karriärstege. De är skyldiga att vara tillgängliga och regelbundet redovisa sitt arbete för sina väljare. De flesta återgår till sina tidigare arbeten efter mandatperioden” (Zoltan Tirola om att Svensk-kubanska har uteslutits från Socialistiskt Forum).

Han berör dock inte det auktoritära kommunistpartiet i toppen, men Kuba är på många andra sätt ett progressivt land.

Don’t Pay UK:"Genom att bilda ett organiserat uttryck för ett allmänt känt sentiment, har Don't Pay fört den privatiserade energiförsörjningsmarknaden till randen av kollaps” (libcom).


Sverige: Den nya högerregeringen är utan tvekan den mest rasistiska och nationalistiska regeringen Sverige har haft i levande minne. Alla partier, även de flesta riksdagspartierna utanför regeringen, är ense om en sak: försämra för arbetare och skyll det på invandrare! Visitationszoner, språkkrav, avlyssning och upprustning av polisen är den föreslagna lösningen på arbetarklassens problem, samtidigt som nedskärningar och privatiseringar i välfärden fortsätter (Revolution).


Lund: Att universitet och högskolor håller hög kvalitet är avgörande för att möta de gemensamma utmaningar vi står inför. Ändå fortsätter politikerna att skära ner på anslagen till högre utbildning (SFS).

Konsten: Konstnären Narsiso Martinez vinner Frieze Impact Prize för serier som lyfter fram migrantarbetares svåra situation (The Art Newspaper).

Boktips: Astrid Lindgren: Krigsdagböcker 1939-1945. Salikon förlag.

***

Citatet:

”Det är inte den som har mycket som är rik, det är den som ger mycket”. – Erich Fromm (1900-1980) psykoanalytiker.

***

Staffan / Konst och Politik.

Kommentera

captcha