En revolutionär infoportal
2017-11-11

​Klass, exploitation, förtryck: en förtydligan

Vad är klass och exploitation?

Klass defineras av ens relation till produktionsmedlen, den som måste sälja sin arbetskraft och den som köper arbretskraften. Processen av att utbytta sin arbetskraft för en lön, alltså när kapitalisten apporierar mervärdet. Detta är en relation som kan uppkomma utan kapitalisten, så länge en måste producera mervärde och endast kan skaffa sitt livsupphälle genom penningen, sepererad av privat egendom, finns exploitation. Är detta klass reductionism? Nej, då klass är mest relaterat till exploitation och det är en grund för en intersektionell analys av förtryck, inte dess sammanfattning eller totalitet. En är förtryckt på grund av en identietet men inte exploiterad på samma sätt. Dock finns det så klart relationer. Ens klass kan orsakas av ens idenitet till exempel.

Vad är det positivia med den begränsade klass defitntionen? Det är enklare att ena en kamp. Det finns oräknligt många exempel av att arbetare av olika identiteter stöttar varandra i deras kamper även om de inte är en del av den identiteten men båda är proletärer. Vi ska dock inte vara fatalister; det finns många fall av att till exempel vita arbetare attackerar icke-vita arbetare eftersom att de anser att de hotar deras löner eller liknande. Detta är dock inget som vi lagt bakom hos ens, det är fortfarande många "kommunister" i Kommunistiska Partiets linje, att invandring dumpar lönerna och att vi därav inte bör organisera hos med de arbetarna. Rasism i arbetarklassens namn. På grund av allt detta går det inte att bara titta på klass eller bara ideniteter, en måste ha en verkligt intersektionell analys av rörelser och kamper. Ibland räcker det inte ens att bara kolla på klass, en måste även kolla på klass sammansättningen. Det kommer lätt uppstå motsättningar mellan proletärer som har säker anställning, osäker inställning, ingen anställining eller något annat. Deras kamp kommer inte att se likadan ut.

Vad är identitets politikens roll?

Det finns vissa som utnyttjar klass definitionen för att föra en "snubbig" linje mot "identitets politiken". Att det är något som separerar proletariatet i deras kamp. Detta är dock även en felaktig linje. Alla former av förtryck måste bekämpas och organiseras emot direkt. Det utgår även oftast ifrån perspektivet av den vita cis-mannen. Så fort de inte är direkt inkluderade i en kamp ser dem det som uppdelning av proletariatet. Till exempel, en antitransfobisk kamp som kritiserar hur cis-personer tjänar på att dem är cis är något som kan ena proletariatet om den får cis proletärer att se deras roll i en förtryckande struktur. Det som är splittrande är om cis personer inte ser sin roll i en förtryckande struktur och istället går direkt emot trans personer. Detta är något som höll tillbaka arbetarrörelsen under större delar av nittonhundratalet, ledarna ville förra en respektabilitets politik, att hålla proletärer som vanligt "fölk". Dock har vi även sett i revolutionära situationer där en verklig rörelse har uppstått mot kapitalets diktatur har även marginaliserade gruppers position i samhället gått upp. Kvinnor tog frontlinjen under paris kommunen och oktober revolutionen, samt fick HBTQ personer friare uttryck under oktober revolutionen, även om dessa varade under korta perioder. Detta innebär så klart inte att vi måste vänta på revolutionen som vissa vill tro men det är ett uttryck för att kapitalismen utnyttjar förtryck för att splittra proletariatet. Separatism är även ett väldigt bra verktyg i organisering för att låta folk ta plats som vanligtvis får sin plats upptagen av folk med mer privilegium.

Vad är fackets och partiets roll?

Det finns en väldigt vulgär linje bland många socialister och syndikalister som lägger all fokus på partiet och avsäger sig helt partiet. Problemet med detta är att det är en missförståelse av partiets roll och fackets begränsningar. Partiets roll är att kunna ena alla sektorer av proletariatet, med andra ord alla förtryckta grupper och organisera det som gemensam klasskamp. Här menas inte partiet som ett parlamentariskt parti heller. Fackets begränsning är att det primärt är till för att ena arbetare. Partiet och facket bör där av inte se som något en måste välja mellan utan som något som jobbar tillsammans. Syndikalister har försökt arbeta mot fackets begränsningar genom att försöka få facket att även organisera folk som inte jobbar.

​Klassexploitationfortryck

Kommentarer

"Ett förtydligande" ska det heta.

Konst och Politik

Kommentera

captcha

Senaste Media

Jimi T Saint & Ouroboroz - Den Konkreta Verkligheten (Studio-Video)
Marseille 8/12/2018: Gula västarna-demonstration
December Seeds – A short film for the Greek revolt (2008)
Avsnitt 33 - Prostitutionsdebatten by Bilda Kedjor
RIOT : "OH CHAMPS ÉLYSÉES" (PARIS • 24/11/2018)