En revolutionär infoportal
2018-12-29

JULFREDEN 1914.

Bankirerna på Wall Street gnuggade händerna när "ett världskrig" kom på tal. Här fanns det pengar att tjäna! Och en utlösande händelse var lätt att hitta på. Var det inte "Skotten i Sarajevo" så var det något annat. Den fredliga La Belle Epoque var slut. Första Världskriget trappades upp och bröt ut 1914 utan någon klart analyserad orsak och visade sig sedan omöjligt att hejda när den ena nationen efter den andra redan hade mobiliserat. Svårt att ta tillbaka. Till attack!

I de kalla och leriga skyttegravarna under första världskrigets inledning inträffade en rörande och berömd incident på själva julaftonen 1914. Kanonerna tystnade och en spontan vapenvila inleddes av de meniga soldaterna på bägge sidor om fronten. Befälen blev ursinniga men stod maktlösa.


<hr>

julfred1

<hr>

Det började med att tyskarna sjöng julpsalmer i korus, och strax föll den andra sidan in med den engelska versionen av Stilla natt. Därefter började soldaterna från bägge sidor vandra ut i ingenmanslandet för att hälsa god jul, presentera sig och utväxla julklappar: mat och dryck fanns det särskilt på den tyska sidan gott om. Franska cigaretter, engelsk choklad och tysk Bratwurst bytte ägare.

Fraterniseringen kulminerade i en vänskaplig fotbollsmatch, men det råder delade meningar om vem som vann, men just detta var heller inte huvudsaken. Och hade det inte varit bättre om konflikten lösts idrottsligt och utan våld? De unga soldater som av sina politiker och befäl beordrats att mörda varandra visade på detta sätt dels att de var människor, dels att kriget inte var deras. Klass var viktigare än nationstillhörighe


<hr>

julfred2

<hr>

Efter julfreden följde inga repressalier, men däremot avlösning med nya, opåverkade soldater som lättare kunde fås att hata fienden. Blodbadet fortsatte fram till 11/11 1918. 22 miljoner respektive 16 miljoner döda, sårade och saknade totalt och ett förödmjukande fredsfördrag för Tysklands del blev resultatet, vilket sedan delvis utgjorde bakgrunden till Andra Världskriget. Men åtminstone den gången, på julaftonen 1914, fick världen en glimt av medmänsklighet i krigets fasor. Kontrasten gav det meningslösa kriget där Europas ungdom massakrerades i miljoner ett ännu mörkare eftermäle.

Länge trodde man dock att detta var både det första och det sista världskriget. "Det Stora Kriget" hette det ända fram till nästa gång. Aldrig mera krig! Men gärna en rejäl revolution.

***

Se även:

Vinjett2

Staffan / Konst och Politik

Länk: https://anarchyisorder.wordpress.com/2018/12/27/julfreden-1914/

Kommentera

captcha

Senaste Media

Avsnitt 6 - Live i Malmö by Komintern
Support Independent Anarchist Media
Folk mot fossilgas | Civil olydnad i Göteborg | 6-8 september
Komintern avsnitt 5 - Kyrkovalet är den antifascistiska skyddsvallen
EG Save the Date 2019 English