En revolutionär infoportal

J20 Week of Action: Public Reading + Discussion, Hot Soup, Fire and Fika!​

När: 2019-01-19 12:00
Var: Fatbursparken (mellan Medborgarplatsen och Stockholms Södra station), Stockholm

------- ENGLISH BELOW ------
-----------------------------------------

Den 20:e januari 2017 gick kamrater i s.k. USA ut på gatorna och protesterade mot installationen av Trump som president. Nu när åtalen mot 230 personer alla lagts ner, uppmanar kamrater från Crimethinc, Itsgoingdown.org, Mutual Disaster Relief, och The Final Straw alla anarkister och anti-auktoritära vänsterfolk till en aktions/aktivitetsvecka. Syftet är att stärka solidaritet, självorganisering och ömsesidig hjälp inom och mellan våra rörelser.

Högläsning + diskussion, varm soppa, brasa och fika!

Den 19:e januari ordnar vi, som en del av den här veckan, högläsning (på engelska) och diskussion av "The Mythology of Work" samt bjuder på soppa och fika utomhus i Fatbursparken (ligger mellan Medborgarplatsen och Södra station). Det kommer också finnas en brasa som förhoppningsvis hjälper oss hålla värmen.
Nedan är ett utdrag ur texten:

"Tänk om ingen arbetade. Låglönefabriker skulle stå tomma och löpande band stanna upp, i alla fall de som producerar saker ingen vill göra frivilligt. All telefonförsäljning skulle upphöra. Osympatiska individer som bara härskar över andra på grund av sin rikedom och sin titel, skulle behöva utveckla sin sociala kompetens. Trafikstockningar skulle inte längre vara ett problem, inte heller oljeläckage ... Och vi skulle alla svälta ihjäl. Men vi livnär oss inte direkt på pappersarbete och utvecklingssamtal, eller hur? Det mesta vi gör för pengar är uppenbart irrelevanta för vår överlevnad – och för vad som ger livet mening för den delen."

Hela artikeln finns på engelska här: <u>https://bit.ly/2QEkJfj</u>

Kom och gör oss sällskap på lördag 19 januari, kl 12:00 i Fatbursparken!

---------------------------

Fler aktiviteter är på gång den här veckan. Håll utkik här på gatorna de kommande dagarna!

Mer om kallelsen: cwc.im/survival

------------------------------------------

<u>ENGLISH</u>

On January 20th 2017 comrades in the so-called USA took to the streets in direct acts of defiance against the inauguration of Trump. With the charges against the 230 arrested people now dropped, comrades from Crimethinc, Itsgoingdown.org, Mutual Disaster Relief, and The Final Straw call all anarchists and the anti-authoritarian left for a week of action to strengthen solidarity, self-organisation, and mutual aid within and across our movements. Attempts to crush us, make us stronger!

Public Reading + Discussion, Hot Soup, Fire and Fika!

As a part of this week, on January 19th, we're going to have a public reading and discussion of "The Mythology of Work" and serve free soup and fika outdoors in Fatbursparken (located between Medborgarplatsen subway station and Stockholms Södra train station). There will be a fire that hopefully helps with keeping us warm.
Below is an exctract from the text:

"What if nobody worked? Sweatshops would empty out and assembly lines would grind to a halt, at least the ones producing things no one would make voluntarily. Telemarketing would cease. Despicable individuals who only hold sway over others because of wealth and title would have to learn better social skills. Traffic jams would come to an end; so would oil spills ... And we would all starve to death. But we’re not exactly subsisting on paperwork and performance evaluations, are we? Most of the things we make and do for money are patently irrelevant to our survival—and to what gives life meaning…”

Whole article can be read at: <u>https://bit.ly/2QEkJfj</u>

Please join us on Saturday January 19th @ 12:00 @ Fatbursparken!

---------------------------

More actions/activities are underway during this week! Check here in Gatorna in the coming days!

More about this call be read at: cwc.im/survival

Anonym

Kommentarer

Anonym

Kommentera

captcha

Senaste Media

Avsnitt 6 - Live i Malmö by Komintern
Support Independent Anarchist Media
Folk mot fossilgas | Civil olydnad i Göteborg | 6-8 september
Komintern avsnitt 5 - Kyrkovalet är den antifascistiska skyddsvallen
EG Save the Date 2019 English