Video

2021-06-06

FACKLIGA STRATEGIER UTANFÖR BOXEN // UNION STRATEGIES OUTSIDE OF THE BOX

Hur ska radikala fackföreningsaktivister förhålla sig till de hinder som byråkratiska fackföreningar många gånger själva utgör? I Sverige är en av de vanligaste, oppositionella strategierna att helt enkelt bilda en fristående organisation, ofta inom SAC Syndikalisterna. Men finns det alternativ till den syndikalistiska strategin?I det här samtalet träffar vi representanter för tre grupper som har valt helt andra sätt att organisera sig, både inom och utanför de stora fackföreningarna. Angry Workers är ett undersökande projekt i London, som går ut på att placera sig mitt i arbetarklassen för att där tillsammans med arbetarna försöka finna en framkomlig väg, utan att pådyvla dem en massa förutfattade meningar. Den tyska gruppen Gewerkschaftslinke är ett nätverk av oppositionella aktivister som verkar inom de stora fackföreningarna. Restaurant Opportunities Center United är inte en fackförening, utan jobbar med att och hjälpa restaurangarbetare organisera sig själva och ställa krav.Längd: 60 min

Språk: Engelska

Undertexter: Svenska

Deltagare: Angry Workers. Gewerkschaftslinke. Restaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn från SAC Syndikalisternas internationella kommitté modererar samtalet- - - - -How should militant union activists deal with the obstacles that bureaucratic unions many times pose? In Sweden, the main oppositional strategy is to form an independent organization, often within the syndicalist SAC. But are there alternatives to the syndicalist strategy?In this talk we meet representatives for three groups that have chosen completely different ways of organizing, both within and outside of the main unions. Angry Workers is a London based project inspired by workers inquiry. The group has placed itself in the middle of working class reality in order to find a way forward together with workers without imposing preconceived ideas on them. The German group Gewerkschaftslinke is a network of oppositional activists that work within the main unions. Restaurant Opportunities Center United is not a union, but supports restaurant workers self organising and raising demands.Duration: 60 min

Language: English

Subtitles: Swedish

Participants: Angry Workers. Gewerkschaftslinke. Restaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn from the international committee of the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden) will moderate the talk

Nordiska arbetarfilmfestivalen

Kommentera

captcha