Inlägg

2019-10-23

Den aktuella utvecklingen i samband med repressionen mot ”de tre från parkbänken”

Updatering 19.10.2019

Två av de tre anklagade sitter fortfarande häktade och har suttit så sedan den åttonde juli 2019. Båda har dock flyttats till öppnare avdelningar, vilket betyder större rörelsefrihet och mer kontakt med andra fångar. De kan laga mat och spela pingis. Båda kamraterna har berättat att flera av de inspärrade på Holstenglacis-häktet sitter av sina böter, då de inte har råd att betala räkningar eller skulder.

Den nionde oktober genomfördes en ny husrannsakan hos den tredje anklagade. Syftet var att få fatt i ett stycke skriven text av kamraten för att använda i utredningen. I samband med razzian togs även DNA från kamraten, detta enligt justitiekanslerns [Generalstaatsanwalt] begäran. Kränkningen av vår kamrat och de andra som bor i huset är ett tydligt tecken på att de fortfarande utreder och spanar på olika personer i utredningen.

Visa er solidaritet och kom till manifestationen på lördag den nittonde oktober klockan 15 på Jungiusbrücke vid Holstenglacis-häktet.

Fortsätt skicka post till de tre. Den skickas till:

Libertäres Zentrum LIZ
Karolinenstrasse 21, Hinterhaus
20357 Hamburg

Tänk på att brev dröjer mycket längre än normalt om infomaterial eller andra tryckta texter bifogas. Det lönar sig alltså att separera på personliga brev och andra texter innan de skickas i olika kuvert.

Parkbänk

Kommentera

captcha