Event

Demo: Färre gravplatser, fler vårdplatser!

När: 2021-09-14 17:00
Var: Landstingshuset, Stockholm

TISDAG 14 SEPTEMBER 2021 KL. 17:00
Färre gravplatser, fler vårdplatser – Demonstration
Landstingshuset, Stockholm

Den gemensamt ägda vården håller på att kollapsa under regionens sparkrav och i sviterna efter Corona. Utarbetad vårdpersonal tvingas vårda patienter i korridorerna, samtidigt som privata nätläkartjänster och vårdbolag skär guld med täljkniv.

Redan innan Corona hade Sverige det lägsta antalet vårdplatser per capita av alla länder i EU. Platsbristen och avsaknaden av reserver på de sjukhus vi medborgare äger tillsammans ledde till ännu hårdare prioriteringar under pandemin och gjorde så att vissa, särskilt många äldre, aldrig fick vård. Detta är en konsekvens av de prioriteringar som bristen på vårdplatser leder till.

Det är nästan uteslutande personal på de gemensamt ägda sjukhusen som fått offra liv och lem i kampen mot Corona. När pandemin drabbade världen hade privata vårdgivare i Sverige ingen skyldighet att bidra till att möta medborgarnas ökade behov av vård. Sammantaget ställde barnsjukvården inom Karolinska sjukhuset upp med mer personal till Coronavården än alla privata vårdgivare i Stockholm tillsammans.
Politikerna ber snällt dom privata vårdgivarna om hjälp men tvekar inte en sekund att aktivera krisavtal på utarbetad personal på de egenägda akutsjukhusen.

I Sverige är pandemin snart besegrad tack vare alla hjältemodiga insatser från vårdpersonal på våra gemensamt ägda sjukhus. Istället för att belönas med bättre arbetsvillkor och fler kollegor straffas vi med ytterligare neddragningar. Nu senast på Södersjukhuset, med ytterligare personalnedskärningar på 79 miljoner kronor.
Lönekarteller och strama budgetar ger inte utrymme för likvärdiga löner och arbetsvillkor som erbjuds hos privata vårdgivare – trots att de alla är skattefinansierade. Detta leder till personalflykt; en medveten dränering av personal från det offentliga till det privata och efterföljande vårdplatsbrist och vårdköer inom den gemensamt ägda vården.
Varför ska vårdpersonal i den offentliga vården, som drar det tyngsta lasset, leva med dom sämsta arbetsvillkoren?

- Vi kräver fler vårdanställda, inte färre; med fler vårdanställda, blir färre sjuka!
- Vi kräver adekvata budgetar som möjliggör goda arbetsförhållanden och patientsäkerhet i den offentliga sjukvården!
- Vi kräver ett stopp för vårdval (privatiseringar) och utförsäljningar!
- Vi kräver ett stopp för marknadsstyrning, interndebitering, Just-in-time och andra nyliberala påhitt; sjukvården ska inte drivas som en bilindustri!

Tal under demonstrationen kommer hållas av:
Charlotta Dickman, En annan vård är möjlig
Ninïan Sassarini-McGowan, SAC
Darius Barimani, Socialistiska vårdarbetare
m.fl.

SAC & SBAR

Kommentera

captcha