Event

Anarkister och situationister – en inblick i Den Gyllene Flottan och ett annat -68

När: 2023-10-14 13:00
Var: Kafé44, Stockholm

Samtal om den nya boken Den Gyllene Flottans seglats med författaren Alexander Ekelund. Den situationistiska gruppen Den Gyllene Flottan är både mytomspunnen och, tills nu, märkligt bortglömd. Historien om radikaliseringsvågen på 1960- och 1970-talen i Sverige brukar stanna vid maoister, marxist-leninister och kårhusockupationen. Ekelunds bok är en viktig pusselbit i historien om såväl svensk anarkism och arbetarrörelse som Situationistiska Internationalen.

Samtalsledare: Olov Hyllienmark.

Boken finns till försäljning.

Tid och plats: Lördag 14 oktober 2023 klockan 13–15 på Kafé 44, Tjärhovsgatan 46, Stockholm.

Arr: Stockholms Anarkistiska Förening.

Stockholms Anarkistiska Förening

Kommentarer

S.A.F har återuppstått. Samlingen från det ursprungliga S.A.F finns hos Arbetare rörelsens arkiv- och bibliotek i Flemingsberg. Någon som läst hela materialet har skrivit en sammanfattning. Några ultrakapitalister, "anarkokapitalister", försökte kapa namnet i början av 2000-talet. "Men det rann ut i sanden" som tur var. Det ursprungliga S.A.F var anarkistiskt kommunistiska. enligt Peter Kropotkin. Ingenting annat. Anarkistisk kommunism var den fullt utvecklade anarkismen till skillnad från den anarkistiska kollektivismen. De ursprungliga medlemmarna var Ungsocialister som bodde i Stockholms innerstad. Samma människor lever och verkar med S.A.F under hela sitt liv tills de konstaterar att de blivit för få för att fortsätta. Jag minns inte men det kan ha varit år 1971. Jag var lite besviken över all formalia. Men det var väl så det var i en förening under 1900-talet. Protokollboken är deras arv till framtiden men protokoll är tråkiga. Något måste skrivas till minne av ett sammanträde. En kommunike godkänd på nästa möte är väl det bästa? Denna kommunike är också föreningens tidning numera omvandlad till en blogg. Blogg går att köra genom Google translate. Behövs det en styrelse? I början ute i Europa i början på 1900-talet hade en anarkistisk förening endast en kassör. De som betalade medlemsavgiften utgjorde själva föreningen. Sett så här efteråt så vore det väl bättre om alla som prenumererar på en amatörtidning skulle ha kunnat räknas som medlemmar. Både medlemsavgift och föreningstidning behöver ett medlemsregister vilket sköttes av denne kassör. I tillexempel Frankrike så hade polisen kontroll på alla massutskick med posten. Det vore roligt om några entusiaster drog igång S.A.F på nytt. Det bör vara en förening för folk som är intresserade av anarkistisk kommunism inklusive Plattformen från 1920-talet. Anarkistisk kollektivism. De båda avser industri och kommunikation, det sista (kommunikation) avser idén att slippa mellanhänder och folk skulle beställa varor direkt från fabriken. En idé hämtad från de kapitalistiska postorderfirmorna som kom i Sverige under 1920-talet. Den anarkistiska visionen var att olika fabriker annonserade sina varor i gemensamma tidningar för att slippa mellanhänder. Samt så den anarkistiska individualismen, aldrig populär i Sverige. Den har kapats av tjuvar och ultrakapitalister. Men anarkistisk individualism kan också vara de mjuka värdena och den enskilda anarkistiska individens rättigheter och skyldigheter.

63-åringen.

Kommentera

captcha