Inlägg

2021-05-27

Aktionsupprop 5 juni: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Samidoun

Länk: https://samidoun.net/sweden/aktionsupprop-5-juni-ratta-kampens-kompass-efter-jerusalem-och-hela-palestina/

Kommentarer

Fattar inte ”Palestina är fritt och arabiskt” - i ett Palestina utan ockupation skulle det väl vara ungefär hälften judar och hälften palestinier/araber?

Bra med stöd till uppror också t.ex. i Irak, sjukt underrapportera

Internationalist

"Fattar inte ”Palestina är fritt och arabiskt” - i ett Palestina utan ockupation skulle det väl vara ungefär hälften judar och hälften palestinier/araber?"

Jag delar din internationalistiska skepsis mot viktläggelsen av arabisk där. Men Palestina är Palestinskt!

Men räkningen med "hälften" blir fel. Staten israels medborgare utgör 9,3 millioner varav 75 är judar och 20% anser sig som araber och/eller palestinier. Øvrig i Palestina är 5 millioner där nästan alla är palestinier. Men det finns 6 millioner palestinier runt om i världen. Dom flesta av dessa önskar att resa hem, men deras hem är ockuperade, eller dom har flytt från krig, repression och massaker, som i sitt hela utgör ett folkmord. Därför är rätten att returnera dvs, båda till landet och familjers egendom och hus, så viktigt politisk krav från palestinierna.

Med realiseringen av denna rätt och et fritt Palestina ha ett mindretal judar och ett flertal palestinier. Till slut måste också millioner av israeler, särskilt dom i bosättningar gå ner i levestandard iallafall för många års period, då deras hus och infrastruktur tillhör egendomar stulna från palestinska familjer som är utan hem. Och befolkningen lommer öka snabbt med returrätten. Det är inget alternativ att palestinier ska stanna kvar i läger. Ska någon vara hemlösa bör det heller vara bosättare än palestinier. Många Israeler vil nog då välja att flytta til andra imperialistiska länder och majoriteten av palestinier vara stor och inte ungefär hälften.

Det bör läggas till att Israel motsätter sig returrätten för att principiellt dom inte vill vara i minoritet. Då snackar dom om att vara minoritet i hela Israel/Palestina, inte bara innom gränserna där dom ockuperar och deras medborgare bor. Denna motstånd mot returrätten och frukten för att vara minoritet är ju ett försvar av inte bara folkmordet historiskt, till idag men också ett önske om att bevara resultatet av folkmordet. Samt att neka 7 miljoner att bo i sitt eget land. Medans 2 miljoner bor under en rasistisk stat och 4,5 miljoner under militär ockupation och belägring.

Jag tror inte du har dom intentionerna på något sätt. Men jag ville säga detta då det viser varför man inte kan önska sig 50/50 befolkning som et resultat eller lösning, då bara folkmord gör det möjligt.

Israel måste upphöra

@Israel måste upphöra: Ditt inlägg baserar sig på en del rätt problematiska premisser. Tillhör folkgrupper nu nationer på något naturligt sätt? Det är en i grunden essentialistisk ahistorisk tanke som leder en rätt in i stora problem. För att parafrasera Öcalan: Alla människor har levt överallt, alltid. Ingen och alla har "rätt" till landet.

Nationer är skapade i kapitalismen och är en grundbult i borgerligt tänkande, tillsammans med rättighetstänkande. Det finns inga rättigheter egentligen, så att luta sig på dessa i en diskussion är orimligt.

Vi blir fast i borgerligt tänkande om vi laborerar med den här typen av typiska anti-imperialistiska begrepp som mystifierar vad stater är, vad etniciteter är, mm. Det är en återvändsgränd. Jag är verkligen inte Apo-ist, men den typen av antinationella tankar som utvecklats av den kurdiska frihetsrörelsen som ett alternativ till klassisk ML anti-imperialism är mycket mer lovande politiskt, teoretiskt och strategiskt.


Hob med kniv

@Hob med kniv

Jag håller med dig om at nationer är skapade av kapitalismen.

Sen tror jag också dom i framtiden kommer upphöra när imperialismen tar slut. Och ser det som något positivt. Jag gör idag skillnad på imperialistiska stater och förtryckta nationer. Och den distinktionen gör många förtryckta folk som kämper mot imperialismen runt om i världen.

Jag ser inte hur synet på nationerna skulle vara relevant för mitt svar til "Internationalist". Jag svarade på påståendet om at et fritt Palestina skulle haft "ungefär hälften judar och hälften palestinier/araber?". På premisset om at dessa nationer, språk, religioner(litt oprecist blandat ihop i början) tog jag diskussionen om att det skulle vara ungefär hälften. Jag sa at detta var omöjligt i ett fritt Palestina med rätten att returnera realiserad. Utan 50/50 bara kan vara resultat av fortsättelsen av folkmordet lch därför inte är en lösning någon borde förespråka.

Jag nämnde tal för Palestinierna, men inget närmare tal som t.ex 70% eller 90% för det fördi demografien inte är ett mål i sig. Och att sånna mål hade varit reaktionära och inneburit befolkningskontroll vilket är reaktionärt. Utan at förespråkar att Palestina bör vara fritt och realisera rätten att returnera, och att lätt matematik då gör att det otveksamt blir en majoritet Palestinier i hela Palestina från älven till havet.

Jag tycker inte Palestinierna ska behöv frånsäga sig att vara en nation som ett premiss för att frigöra sig och krossa Israel. Sen tycker jag(och trots myterna grupperna som kämper med vapen mpt Israel) att ett fritt Palestina ska vara öppet för alla folk som bor där nu.

Israel måste upphöra

@Israel måste upphöra: Bra att vi är på det klara med punkten om befolkning.

Resten av min kritik vänder sig just mot det klassiskt anti-imperialistiska resonemanget du för. Denna modell, alltså från imperialistiskt förtryck till nationell befrielse och därefter vidare till socialism var ju modellen för många befrielserörelser precis som du säger. Den bygger ju dock på idén om folkslag som tillhör specifika nationer, på klassamarbete mellan klasserna inom nationen och tenderade till att utradera (på ett väldigt praktiskt, ofta våldsamt) sätt olika konflikter inom denna nation/folkgrupp: dvs, i termer av kvinnors befrielse, homosexuella och andra HBTQIA+ personer, nationella minoriteter och politiska dissidenter ofta i de mest radikala rörelserna.

Förutom dessa ganska stora problem så har ju också modellen helt enkelt misslyckats. James Connolly sa det väl, att när Irland blir befriat så kommer fortfarande England härska över Irland genom bankerna. Liknande utvecklingar har vi sett i just Irland, Sydafrika, Vietnam, mm. Inga av dessa stater är ju direkt något att hänga i granen idag.

Det är inte en slump. Det är till stor del för att deras befrielsekamp har inneburit att bygga en stat och att de därefter dragits in i statlig logik med parlamentariker som försöker berika sig själva, med lån från världsbanken, mm. De menade säkert väl, men det går ju att utvärdera strategier även från grupper som menat väl.

En annan strategi är ju den vi ser ifrån Rojava principiellt, ett ställe som har massvis av problem men som har en helt annan synsätt på stat, folk, nation, mm där de har en uttalat anti-nationell befrielse på agendan. Om Palestina skulle bli fritt imorgon skulle vi se hur de ruttna partierna Hamas och Fatah tog makten och all misär skulle fortsätta.

Hob med kniv

Kommentera

captcha