Inlägg

2023-09-26

Vi Anger Inte

Vi som är initiativtagare till denna kampanj arbetar i hälso-och sjukvården. Kampanjen har skapats med anledning av förslag i avtalet som träffats mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, det så kallade Tidöavtalet. Där föreslås att personal som arbetar i hälso-och sjukvården skall göras skyldiga att rapportera till polisen och Migrationsverket om en patient saknar uppehållstillstånd.

Vi kommer inte gå med på detta. Vi menar att det är etiskt och moraliskt förkastligt, utifrån våra roller som sjukvårdsarbetare och som människor. Det ligger inte i våra patienters intressen. Vi är oroliga att sjuka eller skadade människor ska börja avstå från att söka vård som kan vara livsnödvändig, av rädsla för att bli angivna.

Vi har dessutom redan fullt upp med att lindra, bota och vårda. Vi har varken tid eller ork att verkställa den ena eller andra regeringens migrationspolitiska beslut. Och vi har redan för många etiska dilemman i vår vardag på jobbet, för mycket etisk stress.

Därför har vi skapat den här kampanjen. Här har du möjlighet att avge ett anonymt löfte, om att du, liksom vi, aldrig kommer att ange en patient på det här sättet. Vi tror att om en stor mängd kollegor ger ett löfte om att inte ange, så visar det på vårt starka motstånd mot dessa krav. Det visar att vi värnar och prioriterar våra patienters liv och hälsa, och att vi värnar våra kollegor som redan är utslitna och etiskt stressade av andra anledningar. Det visar att vi värnar om sjukvården som en trygg och säker plats.

Visa att du är en solidarisk vårdarbetare, kollega, vän och medmänniska. Lova liksom vi, att aldrig ange dina patienter som inte har uppehållstillstånd. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi Anger Inte

Länk: https://viangerinte.se/pages/om-oss/

Kommentera

captcha