Inlägg

2018-02-27

Talk on state repression against antifascists in russia


--------- Scroll down for English ---------


De senaste månaderna har vi nåtts av rapporter om mystiskt försvunna antifascister i Ryssland. Det har visat sig vara ryska säkerhetspolisen, FSB, som gripit aktivister med anklagelser om att de varit organiserade i terroristceller. Berättelser om hur antifascister utsatts för tortyr följde snabbt i spåren av gripanden. Förd till en cell där ingen hör eller ser har FSBs agenter tvingat en gripen antifascist att ta av sig alla kläder, fäst elektroder i den nakna kroppen och med elchocker försökt tvinga fram "erkännanden". Detta är bara en av alla de berättelser om tortyr som hörts från ryska antifascister. Kom och lyssna på när kamrater från Ryssland kommer till Malmö för att ge en redogörelse av vad som hänt och på vilket sätt vi kan hjälpa till. Presentationen hålls på engelska.

Eventet arrangeras av SödrⒶ Klubben, genom det nordiska nätverket ARNA (Autonomous Revolutionary Nordic Alliance), i samarbete med ABC Malmö.

När: Söndagen den 4e mars kl 17:00

Var: Amalthea bokkafé, Malmö (Kristianstadsgatan 41C)

Fånggruppen SYD arrangerar en solidaritetsmanifestation utan den ryska ambassaden i Köpenhamn den 10 mars kl 14. Se event här: https://gatorna.info/threads/solidarity-manifestation-with-detained-antifascist-1298/

Vi ses!

-------------------- English --------------------

In recent months we have been reached by reports about mysteriously disappearing antifascists in Russia. It has proved to be the Federal Security Service, FSB, who arrested activists with allegations that they were organized in a terrorist community. Stories about how anti-fascists were subjected to torture followed quickly in the traces of the arrests. Taken to a cell where nobody hears or sees, FSB agents have forced an arrested antifascist to take off all clothes, attached electrodes to the naked body and attempted to force "acknowledgments" with electric shocks. This is just one of all the stories of torture heard from Russian anti-fascists. Come and listen when comrades from Russia come to Malmö to give an account of what has happened and how we can help. The presentation will be held in english.

The event is organized by SödrⒶ Klubben, through the nordic network ARNA (Autonomous Revolutionary Nordic Alliance), in collaboration with ABC Malmö.

When: Sunday the 4th of March at 17:00

Where: Amalthea bokkafé, Malmö (Kristianstadsgatan 41C)

Fånggruppen SYD arranges a solidarity manifestation outside the russian embassy in Copenhagen on the 10th of March 14:00. See the event here: https://gatorna.info/threads/solidarity-manifestation-with-detained-antifascist-1298/

See you!

SödrⒶ Klubben, genom det nordiska nätverket ARNA (Autonomous Revolutionary Nordic Alliance), i samarbete med ABC Malmö

Länk: https://www.infoarna.org/

Kommentera

captcha