Event

Stödkväll: Rote Flora i Hamburg

När: 2017-07-22 16:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Göteborg

Kulturcentret Rote Flora i Hamburg var på många sätt navet i G20-motståndets infrastruktur. Där fanns en infopoint, sjukvård, juridisk hjälp och antirepressionsarbete. Nu är G20 förbi, men för att det ovärderliga arbetet mot repression ska kunna fortsätta, och för att Rote Flora själva ska överleva pressen utifrån, behöver de vårt stöd.

Välkommen till en helkväll med mat och dryck, byt kravallminnen med varandra, planera framtida politiska projekt och peppa. All vinst går direkt till våra kamrater på Rote Flora!

PÅ GATORNA I HAMBURG - DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN
PÅ GATORNA I GÖTEBORG - DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN

Syndikalistiskt Forum
Övre Husargatan 27
Hpts: Olivedalsgatan eller Linnéplatsen
Cash is Queen! (numera även swish)

Tillgängligheten på Forum är tyvärr begränsad - kan vara svårt för rullstolsburen att själv ta sig till badrum. Armstöd finns i badrummet. Dock är det tillgängligt i själva kafédelen. För mer info, kontakta oss gärna!

Syndikalistiskt Forum

Kommentarer

Solidarity event for Rote Flora

When: 2017-07-22 16:00
Where: Syndikalistiskt Forum, Gothenburg

Cultural Center Rote Flora in Hamburg was in many ways the epicenter of the G20 resistance infrastructure. There was an info-point, healthcare, legal help and anti-repression work. Now is the G20 over, but the priceless work against repression shall continue, and for Rote Flora itself to survive the pressure, it needs our support.

Welcome to an evening with food and drinks, exchange of riot memories, planing of future political projects and brace. All profit goes directly to our comrades at Rote Flore.

ON THE STREETS OF HAMBURG - THIS IS ONLY THE BEGINNING!

ON THE STREETS OF GOTHENBURG - THIS IS ONLY THE BEGINNING!

Syndikalistiskt Forum

Övre Husargatan 27
Bus stop: Olivedalsgatan or Linnéplatsen
Cash is Queen! (nowdays even swish)

Accessibility at the actual building of the Forum is unfortunately limited - it can be difficult for wheelchair users in the bathroom. The actual café part is accessible. For more info contact us please.

Syndikalistiskt Forum

Gatorna

Är inte Rota Flora stället där anti deutsche brukar vara??

Negri

Rote Flora är Hamburgs största sociala center och där finns det nog kamrater från en massa olika strömningar. Det är inte känt för att vara ett "antideutsch"-ställe i sig. Och även om det vore det, så what?

Autonom

Kommentera

captcha