Inlägg

2019-12-06

Solidaritet med finska antifascister

Solidaritet med finska antifascister i deras kamp mot dagens fascistsiska marsch. För ett Helsingfors utan fascister, idag och varje dag!

Solidarity with Finnish antifascists in their struggle against todays fascist march. For a Helsinki without fascists, today and every day!


Fuck fascism! Solidarity with Helsinki

Kommentera

captcha