Inlägg

2018-10-22

Smålands + Studentlund = Sant ?

Smålands nation har sedan början av 70-talet varit en fristående socialistisk nation som stått upp för sina socialistiska, feministiska och antirasistika åsikter. Detta har medfört att de hamnat utanför Studentlund.
Studentlund är en borgerlig och hierarkisk organisation. Nationerna som är med i Studentlund, dvs alla utom Smålands, är nationer fulla utav hierarki i form av förmän, quratorer, ledningar och chefer. För att ens få ta del av aktiviteterna och festerna nationerna erbjuder måste man vara medlem i Studentlund. För att få bli medlem i Studentlund behöver man vara student. Redan där bildas en hierarki. Är man akademiker får man ta del av aktiviteter som icke-akademiker inte får. Redan där bildas ett utanförskap för alla som inte vill eller kan läsa på Lunds Universitet. Men det slutar inte där. Även om du är medlem i en nation har du långt ifrån alla fördelar som man kan "få". Har du en position i form av förman eller qurator får du dessutom gratis inträde utan att köa på alla aktiviteter, inte bara på den nationen du är medlem hos utan hos alla nationer. Hierarkin fortsätter. DESSUTOM finns det speciella baler och sittningar enbart för dessa personer som lyckats klättra högre upp i hierakin. Dessutom kan man samla på sig dessa löjliga medaljer, som ni kanske sett folk gå runt med på stan. En person med många medaljer är lika med en person som satsat på att få makt över andra människor. Den ses som viktig, för att den fått andra personer exkluderade och känna sig mindre viktiga och duktiga. I Studentlund är inte alla medlemmar lika bra medlemmar.
Att Smålands, som är en uttalad socialistisk nation, vill ta del av denna borgerliga hierarkin är förkastligt. Studentlund accepterar inte att en nation har en uttalad politisk agenda, vilket gör att Smålands skulle behöva sluta vara socialistiskt om de går med i Studentlund. Vilket även det är förkastligt.
Vi ser inte hur man kan kombinera sin socialistiska värdegrund och samtidigt vara för ett inträde i den extremt exkluderande organisationen Studentlund. Att hävda att ett inträde i Studentlund kommer inkludera mer personer håller inte. Ett inträde i Studentlund riskerar att exkludera otroligt många fler än vad det inkluderar. Personer som inte är studenter riskerar att inte kunna ta sig in på samtal, evenemang och fester. Att vara socialist är att stå för öppenhet, något som inte finns i Studentlund och som kan tas ifrån Smålands vid ett inträde. Att skylla på att det är jobbigt att behöva argumentera kring varför Smålands inte är med i Studentlund håller inte. Som socialist borde man vara stolt över att inte vara med där!
Smålands har alltid varit och är fortfarande en viktig del för hela Lunds vänsterrörele. Detta är något som Studentlund kan ifrågasätta och vilja begränsa, vilket innebär att Smålands är beredda att offra sina kamrater för att få vara med i Studentlund.
Visserligen kanske Studentlund kan tumma på vissa av dessa grejer, men det är uppenbart att Smålands kommer behöva kompromissa med viktiga principer för hur nationen är uppbyggd.
Vi fördömer Smålands beslut att ansöka om inträde i Studentlund! Vi tycker det är ett svek mot alla oss som aktivt väljer Smålands nation för dess politiska ställningstaganden. Det är ett svek mot alla som inte är studenter. Det är ett svek mot medlemmarna och det är ett svek mot vänstern i Lund.

SUF Lund

Kommentarer

Vill verkligen läsa svar från Smålands. Det här är ju förkastligt

Bongo Bongo

Kommentera

captcha