Event

Queer Liberation: Parad & strandhäng

När: 2021-08-13 19:00
Var: Nobeltorget/gatorna/Västra hamnen, Malmö

[In English below.]


QUEER LIBERATION: PARAD & STRANDHÄNG

We don’t want inclusion, we want revolution!


Låt oss ta plats tillsammans på Malmös gator, högljutt, normavvikande, radikalt, argt och firandes!

Queer Liberation bjuder in till en parad för en vänsterextrem queer politik. En parad för oss som vet att alla kärleksfester är politiska. En parad mot kapitalism och för riktig frihet. En parad mot assimilering och för ett annat samhälle. Ingen är fri förrän alla är fria!

Med cyklar, rullstolar, inlines, skateboard eller annat som rullar tar vi oss fram genom staden. Med start på Nobeltorget och avslut med strandhäng vid ljudkullarna i Västra hamnen. Se karta för cykelväg. Genomgång av säkerhet och trafikregler vid samling på Nobeltorget. Vi rekommenderar alla att använda hjälm! 🙂

🙂

Vad passar väl bättre efter en parad än att få hänga, flirta, skvallra & uppvigla med Malmös underbara queers.
MESSY queer take over är tillbaka! MESSY har arrangerat queera häng på baren Balthazar och kommer nu hjälpa oss att sätta stämningen på vårt pridehäng!


Lägg in din bästa låtar i vår gemensamma spellista så ses vi på beachen!

Queer Liberation är ett initiativ sprunget ur ett behov av att framföra en queer kritik från vänster mot de kapitalistiska och liberala ramar som omger både de stora prideevenemangen och den hbtq-politik som varit dominerande de senaste decennierna. Queer Liberation är ett tillfälligt nätverk och några enstaka evenemang i samband med World Pride i Malmö 2021, men också en vilja till en långsiktig och växande queer organisering i Malmö och överallt. Läs mer om oss på Facebook @queerliberation.

Möt oss på ljudkullarna i västra hamnen omkring kl 20.00, efter avslutad cykelparad. Vi längtar så efter att se er!

--------

QUEER LIBERATION: PARADE AND HANGOUT AT THE BEACH


Queer Liberation invites you to a parade for a leftist queer politic. A parade for us who knows that all pride festivals are political. A parade against capitalism och towards real freedom. A parade against assimilation och towards another society. No one is free until all are free!

With bicycles, wheelchairs, inlines,skateboards or other vehicles we take over the city. We start at

Nobeltorget and finish with a beach party at ljudkullarna in Västra hamnen. Safety and traffic rules at the gathering at Nobeltorget. We recommend everyone to wear a helmet!


What could be better after a parade than to hang out, flirt, gossip and conspire together with the wonderful queers of Malmö. MESSY queer take over have been arranging queer partys at the bar Balthazar and are gonna helt us set vthe atmospere on our pride-gettogether!


Add your best songs to the community playlist and we´ll meet you at the beach!


Queer Liberation is an initiative taken out of the need to raise a queer left criticism of the capitalist and liberal frameworks surrounding both big Pride events and LGBTQ policies which have been dominating in the last decades. Queer Liberation is a temporary network and a few events during World Pride in Malmö 2021, but also a will for a long term and growing queer organizing in Malmö and everywhere. Read more about us on Facebook @queerliberation.


So join in and meet us at ljudkullarna Västra hamnen around 20.00, after the bike parade. We are longing to see you there!

Queer Liberation

Kommentera

captcha