Event

Ockupation - föreläsning med Dominika Polanska och Mathias Wåg

När: 2020-10-22 18:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg
Ett hus, ikväll, vi tar ett hus ikväll!

I Sverige har byggnader ockuperats av aktivister i olika former sedan 1968. Dominika V. Polanska och Mathias Wåg är redaktörerna till boken Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018. Välkomna till en föreläsning där idéerna och rörelsen kring husockupationer kommer att presenteras och diskuteras.

Dominika V. Polanska är docent i sociologi som forskar om sociala rörelser. Mathias Wåg är journalist, researcher, ansvarig utgivare för tidningen Brand och mångårig aktivist i svensk utomparlamentarisk vänster.

Föreläsningen kommer att ske via zoom, och börjar kl 18. Bokkaféet har öppet från kl 17.

—————-

Ingång under Hagabions trappa – 2 trappor upp – rum 303 (bokkafféet) och Viktoriasalen.
Porttelefonen är trasig, ring 0737-328912 så öppnar vi.
Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

OBS!
Vill du handla fika eller annat på Syndikalistiskt Forum är det kontant som gäller!

Det är viktigt att tänka på er hälsa när ni besöker oss. Om du är frisk är du mer än välkommen, men vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Vi kommer limitera tillgång till 50 besökare. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka. Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna. Ta också hand om varandra så gott ni kan! Bunkra inte, försök att inte få panik, stötta de sjuka och de äldre i största möjliga mån.
This too shall pass. Kampen fortsätter!

I samarbete med ABF

//// English ////

In Sweden activists have squatted buildings in different ways since 1968. Dominika V. Polanska is one of the authors of the book ”Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018” (Occupied! Swedish house occupations from 1968 to 2018). Welcome to a lecture where the squatting movement as well as the ideas behind it will be presented and discussed.

Dominika V. Polanska is a docent in sociology whose research focuses on social movements. Mathias Wåg is a journalist, researcher and publisher of the magazine Brand, as well as an activist of many years within the Swedish extra-parliamentary left.

The talk will be in Swedish, but we can provide translation upon request. This will be a video-lecture. The bookcafé is open from 5 PM, and the lecture starts at 6.

—————–

Entrance underneath the stairs of Hagabion – 2 stairs up – room 303.
The intercom is broken, call 0737-328912 and we will let you in.
There is also an elevator (let us know if you need to use it when you call and we will help you).

OBS!
At Syndikalistiskt Forum cash is queen (no card, no swish)!

Due to that our room is small it is important that you regard your health when you visit us. If you are healthy you are more than welcome, however if you feel unwell – with any symptom – we ask you to stay at home. This is to to prevent the spread of infections. We reserve the right to send home visitors that are ill. Take care of yourself and remember to wash your hands. Also take care of each other the best way that you can! Don’t stock, try not to panic, support those who are ill and the elderly as good as you can.
This too shall pass. The struggle continues!

Syndikalistiskt Forum

Kommentera

captcha