Event

Malmö: Revolutionär 1 maj - Kapitalismen är den riktiga terrorn

När: 2023-05-01 15:00
Var: Möllevångstorget, Malmö
KAPITALISMEN ÄR DEN RIKTIGA TERRORN

Skenande hyror, mat- och elpriser möts av nedskärningar och reallönesänkningar. Livet blir svårare medan konfliktlinjerna skärps. I vårdköernas Sverige hade över 500 personers död, årligen, gått att förhindra om sjukvården hade de resurser de behöver. Omänskliga regelskärpningar ledde till en 45% ökning av vräkta barnfamiljer 2017-2021. Medan matoligopolet tillåts chockhöja priserna säger skolorna att barn kommer hungriga på morgonen. Det här är medvetna politiska beslut som leder till verkliga människors lidande och död.

I detta läge, när vanligt folk kämpar för att klara vardagen lägger staten istället fokus på att blidka despoten Erdogans känsliga ego. ”Natofrågan är regeringens högsta prioritet”, som Billström stolt deklarerade om den process han ärvt från sossarna. Drakoniska lagförslag och inskränkningar av möjligheterna att yttra eller organisera sig avlöser nu varandra.

Med regeringens senaste terrorlagförslag hoppas man införa flera politiska brott 1 juni i år. Statens udd är mot våra kurdiska kamrater och PKK, men precis som Lagrådet ser vi hur den kan användas mot breda företeelser - och också politiska motståndare. Gunnar Strömmers (M) användande av begreppet ”inhemska terrorister” om gängkriminella, Kristoffer Tamsons (M) uttalande om klimataktivster som ”vägterrorister” eller i Björn Söders (SD) motion om att terrorklassa AFA.

Vi kan inte acceptera statens attacker på politisk organisering - i dessa tider behöver vi tvärt om mobilisera fler, ta mer utrymme och med större kraft utmana kapitalismens falska konfliktlinjer:
- Ångesten över att försöka förklara för ens gråtande barn varför dess hem tagits ifrån en, varför vi behöver gå och lägga oss hungriga eller att se sin egen död spikas i köer till cancervård, det är terror - våra kamraters försvar mot Erdogans blodiga regim är det inte!

MAT, BOSTAD & ORGANISERING FÖR ALLA!

Revolutionär 1 maj

Kommentarer

Framöver kommer introduktioner av revolutionär 1 majs nätvärk bli upplagda. Först på tur är Malmö LS!

—————————

Malmö LS Malmö LS är en fri, kämpande fackföreningen som är del av SAC Syndikalisterna. Vi organiserar alla arbetare oavsett bransch eller legal status. Tillsammans försvarar vi våra rättigheter och kämpar för arbetarmakt på våra arbetsplatser och i samhället i stort! Kontakt: malmo@sac.se

Revolutionär 1 maj

Osynliga partiet dyker upp.

Bronstein

Amalthea Bokkafé

Amalthea bokkafé är en bokhandel och mötesplats. Vi är en del av Malmös utomparlamentariska vänster och vill erbjuda en plats för samtal, bildning och kultur. Vi är fristående från politiska partier. Vi arrangerar våra egna evenemang, såsom föredrag och utställningar, men bjuder även in andra grupper att använda lokalen både för interna möten och aktiviteter, liksom utåtriktade sådana. Skriv till oss på facebook eller mail om du vill använda lokalen för ditt politiska projekt!

———English———

Amalthea book cafe is a bookshop and meeting point. We’re a part of the extra-parliamentary left of Malmö, and want to offer a place for conversation, education and culture. We’re autonomous from political parties. We arrange our own events; events such as lectures and exhibitions, but also offer other groups the opportunity to use the space for internal meetings and activities as well as external ones. Get in touch with us via Facebook or by mail if you’d like to use the space for your political project!
Revolutionär 1 maj

SödrⒶ Klubben


SödrⒶ Klubben bildades hösten 2015. Vi är ett anarkistiskt kollektiv bestående av individer med olika ideologiska bakgrunder. Vi är trötta på passivitet och symbolisk aktivism. Vi tror på att eskalera politiska uppror och klasskamper. I en tid då staten och kapitalet för ett ekonomiskt och socialt krig, tar vi tillbaka vår stad genom motstånd och självorganisering. Vi skapar platser och plattformar där vi själva kan bestämma.

När fascismen instrumentaliseras för att slå ner på motståndet och skapa syndabockar, är vårt vapen solidaritet med den anarkistiska/autonoma rörelsen, migranter och papperslösa, och alla andra som inte passar in i fascisternas dystopi. Genom direkt aktion attackerar vi den apparat som försöker kontrollera våra liv. Vårt mål är att ta kontroll över våra liv och vår framtid, genom att agera lokalt i antiauktoritära och antisexistiska strukturer.

SödrⒶ Klubben är en promenad på Malmös gator, där tusentals motsättningar uppstår mot en grå bakgrund, där våra begär och tvivel färgar vardagen med motstånd.


-English-

SödrⒶ Klubben was launched in the fall of 2015. We are an anarchist collective with
different ideological backgrounds, and we stand for political diversity. We are fed up with passivity, symbolic activism and we believe in escalating the uprising and consequently class struggle. In a period when the state and capital wage another economic and social war against society, we reclaim our city through resistance, self-organizing, and creating spaces where we can, ourselves, decide.

When fascism is instrumentalized to disarm
resistance and to create scapegoats, our weapon is solidarity with the
anarchist/autonomous movement, migrants and sans papiers, and others who do not fit
the fascists’ dystopia. With direct action we attack the apparatus that tries to control our
lives. By acting locally in antiauthoritarian and antisexist structures, our aim is to take
direct control of our lives and our futures.

SödrⒶ Klubben is a walk on the streets of
Malmö where thousands of contradictions arise against a grey background, where our
needs and doubts color everyday life with resistance.

Kontakt: sodraklubben@riseup.net

Revolutionär 1 maj

Mangla

Organisera dig trans- och kvinnoseparatistiskt med oss. För feminism, klasskamp och antifascism!

Kontakt: mangla@riseup.net

Revolutionär 1 maj

Rojavakommittéerna

Rojavakommittéerna (RK) Malmö inspireras av det ”nya paradigm” som lagts fram av den kurdiska frihetsrörelsen, och som experimenterats med praktiskt de senaste 10 åren i Rojavas revolution. En mer omfattande introduktion till våra tankar finns i vår bok ”Det nya paradigmet”:

https://webshop.hevalforlag.com/collections/bocker...

I RK Malmö har vi fokuserat på solidaritetsarbete med, såväl som lärdomar från, den kurdiska frihetsrörelsen, på att sprida erfarenheterna och diskutera hur vi kan ha nytta av dem i vårt lokala politiska sammanhang. Här är några centrala punkter vi arbetar med utifrån de lärdomarna. Har du frågor eller vill organisera dig med oss? Skriv!

malmo@rojavakommitteerna.com

Revolutionär 1 maj

AFA Malmö

AFA Malmö är en del av nätverket Antifascistisk Aktion. Vi har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser oss som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse.

Mot fascismens klassamarbete, nationalism och militarism, ställer vi klasskamp, internationalism och en socialism, där målet är mänsklighetens frigörelse från kapitalism och totalitära regimer.

Mer info om oss och hur du kontaktar oss hittar du på hemsidan www.antifa.se

Revolutionär 1 maj

Autonom Organisering

Autonom Organisering är en autonom, socialistisk grupp med bas i Lund och Malmö.

Vårt mål är det klass- och statslösa samhället, ett samhälle fritt från patriarkatet, rasism, nationalstater och parlamentarism.

Våra kampmetoder är lika delar direkt aktion som teoretisk analys, där vi både ingriper direkt i politiska händelser och organiserar oss, både i närområdet och internationellt.

Revolutionär 1 maj

Obs Avmaskerat skrev idag att se söker fotografer till Malmö för att "dokumentera AFA". Var försiktiga!

Varning

SUF Malmö

Syndikalistiska ungdomsförbundet är ett antikapitalistiskt ungdomsförbund med sina rötter i anarkismen. Vi organiserar oss mot staten, kapitalet, fascism och förtryck. Är du trött på att bara se på? Vill du bli aktiv i ett ungdomsförbund som faktiskt gör något? Kontakta oss och organisera dig i SUF Malmö!

Kontakt: suf@malmo.cc

Revolutionär 1 maj

Det här är vårat nätverk! Nu är alla introduktioner klara!

—————————

NCDK Skåne

Föreningen ingår i paraplyorganisationen NCDK Sverige, en förkortning för Kurdiska demokratiska samhällscenter, som hyser sammanlagt över 30 lokalföreningar över hela landet. NCDK är den största kurdiska organisationen i Sverige och jobbar med kultur och progressiv politk.

Revolutionär 1 maj

Kommentera

captcha