Inlägg

2020-08-24

Lund. En liten solidaritetsaktion med de fängslade anarkisterna Alexander Frantskevich, Akihiro Khanada, Nikita Emelianov

Natten mot den 20 augusti genomförde vi en liten solidaritetsaktion med de fängslade anarkisterna Alexander Frantskevich, Akihiro Khanada, Nikita Emelianov och med revolutionen i Belarus. Vi attackerade med ”färgbomber” det svenska företaget Ericssons kontor i Lund. Vi skrev även ”Dumpa Lukasjenko” på postamentet med företagets namn utanför kontoret.

Varför genomförde vi denna aktion? Revolutionen i Belarus och repressalierna mot våra kamrater kräver solidaritet. Internationell solidaritet är en av de viktigaste komponenterna av den anarkistiska revolutionära strategin. Revolutionär kamp i en del av världen, i ett geografiskt område måste få stöd från kamraterna i andra länder. Ett bra exempel på en sådan internationell kampanj var Fight4Rojava, som riktade sig mot den turkiska staten och dennes politiska, ekonomiska och militära medhjälpare. Rent praktiskt innebär denna solidaritetsform påtryckningar i form av direkt aktion mot de företag som samarbetar med de regimer som bedriver en aktiv kontrarevolutionär politik. Det gäller särskilt mycket de företag som samarbetar med kontrarevolutionen inom militärindustri och inom teknologier av övervakning, kontrol och förtryck.

Det svenska företaget Ericsson bedriver en aktiv verksamhet i Belarus och har sitt kontor i Minsk. Ericssons viktigaste verksamhetsområde är 5G-näts utveckling. Anarkister påvisade många gånger att staten och kapitalismen använder dessa nya teknologier för att stärka förtrycket. Våra fiender får nya tekniska möjligheter att kontrollera stadsdelar och arbetsplatser. Det pågår revolutionen i Belarus och Lukasjenko använder sig av väpnat våld, mord och tortyrer för att kväva den. Under dessa förutsättningar är 5G ett särskilt farligt verktyg i regimens händer. Därför anser vi att Ericsson omedelbart måste avbryta sin verksamhet i Belarus och offentliggöra all, bland annat hemlig, information om sitt arbete där. Genom att attackera Lukasjenkos faktiska medhjälpare från den svenska ”demokratiska” staten visar vi vår solidaritet med den pågående revolutionen i Belarus och med våra fängslade kamrater Alexander Frantskevich, Akihiro Khanada och Nikita Emelianov.

Situationen i Belarus och repressalierna mot våra kamrater krävde snabb handling. Därför genomförde vi vår aktion natten mot den 20 augusti. Men vi påminner också om the International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners som pågår 23 – 30 augusti. Det är ett utmärkt tillfälle att visa sin solidaritet med de fängslade kamraterna. Vi måste stödja alla fängslade anarkister: både de som anklagas för fabricerade brott och de som praktiserade olagliga former av direkt aktion. Vi, anarkister, struntar i statliga och borgerliga lagar. Vi uppmanar alla att stödja de fängslade anarkisterna och att fortsätta deras kamp.

Internationella anarko-kommunistiska aktionsgruppen ”De solidariska”

Internationella anarko-kommunistiska aktionsgruppen ”De solidariska”

Kommentarer

Bra aktion! Hoppas på att få se mer av detta!

Hasse

Kommentera

captcha