Inlägg

2023-02-07

​KRÖNIKAN 7/1 2023. Luften gick ur USA-Kinas relation.


Världen: Tusentals människor har omkommit i kraftiga jordbävningar i Turkiet och Syrien. Räddningsarbeten pågår.


Japanska arbetare har haft samma lön i 30 år utan löneförhöjning. Först med dagens kraftiga inflation uppdagas nu det orimliga (CNN).


USA: Amerikanska flygvapnet har skjutit ner en kinesisk väderballong på drift. Stor dramatik och mycket väsen för ingenting. Så mycket enklare det vore helt utan nationsgränser, eller som Ravachol sa: ”Hela Universum ska bli en enda union”.


Sverige: Det är dags att regeringen ser över stöden till de ukrainska flyktingarna som befinner sig i Sverige. I nuläget har de inte möjlighet att försörja sig här, skriver S-politiker i Stockholm (svd). Jag som trodde vi stöttade de ukrainska flyktingarna?


Lund: Jag har tidigare skrivit om vanvården på Vipeholm. De intagna tvingades äta godis så att deras tänder förstördes – för att staten ville veta mer om karies. Nu kommer spelfilmen om Vipeholmsexperimenten på 1940- och 50-talet. Den 10 februari har ”Sockerexperimentet” Lundapremiär (SDS). 1942-43 tillämpades ”passiv euthanasi” på de utvecklingsstörda.


Konsten: International Association of Art Critics skapades 1950 för att återuppliva kulturell diskurs efter andra världskriget, och den blev en kraft under de följande åren. Men organisationen har försvagats av decennier av medianedskärningar som minskat antalet konstkritiker med stabstjänster på tidningar och tidskrifter (The New York Times).


Boktips: David Graeber: Pirate Enlightenment, Or the Real Libertalia. Posthumt utgiven av FSG 2019.

***


Citatet:

”Ingenstans i världen har folkets stora flertal någon som helst kontroll över de beslut som direkt styr deras liv. De säljer sin arbetskraft medan andra som äger eller kontrollerar produktionsmedlen fördelar välståndet, stiftar lagarna och använder hela statsmaskineriet för att försvara och förstärka sina privilegierade ställningar. /…/ För att arbetarklassen skall kunna avskaffa privatkapitalismen i väst och den byråkratiska statskapitalismen i öst och skapa ett frihetligt socialistiskt samhälle (utan frihet innebär socialismen nämligen ingenting), måste den ta saken i egna händer. Den måste förkasta varje hierarkisk organisationsform (av både bolsjevikisk och socialdemokratisk modell) och i stället bilda revolutionära arbetarråd . Arbetarrådet är den enda organisationsform som förkastar den konstruerade skillnaden mellan mål och medel, tanke och handling - den enda form som i sig inte är alienerad.” —Solidarity (UK).


***

Staffan / Konst och Politik.

Kommentarer

Socialdemokraterna kallade arbetarrådsidén för gruppkapitalism. Det nybildade SAC gav inget riktigt bra svar på hur gamla och sjuka skulle få ta del av företagens vinster förvaltade av arbetarråden. Dessutom så skulle idén om lika lön för lika arbete oavsett företag (för män) inte gälla om arbetarråden styrde var och en sitt eget företag. År 1933 släpper sacialdemokratin idén om alla företags socialiserade. Svenska företag kan börja finansiera svenska fascister på grund av socialiseringsiden som hade skett i Tyskland. Socialdemokraterna accepterade kapitalismen och blev ett välfärdsparti för arbetarklassen som hade tillsvidareanställning och medellön för arbetare.

63-åringen.

Jag föredrar definitivt revolutionära arbetarråd framför sosseriet.

Staffan

Kommentera

captcha