Inlägg

2024-05-30

Konstellationens Klibbtävling

Symboler skapar gemenskap och det finns en fin tradition av klistermärkesspridning både inom sociala rörelser och i hackerkretsar. Detta vill Konstellationens styrelse uppmärksamma och bidra till genom att utlysa en Klibbtävling! Syftet med klistermärkena är att fungera som propaganda för Konstellationens verksamheter och inte att hitta en ny logga. Bidrag till tävlingen kan ha karaktär av en bild, en text, en logotyp eller någonting helt nyskapande. Bidragen ska ej vara AI-generade och den som skickar in bilden ska ha upphovsrätt och samtycker till att Kamratdataföreningen Konstellationen har fri rätt att använda bilden.

Bidragen lämnas genom att laddas upp på Konstellationens forumplattform Aggregatet.org i den här tråden.

Omröstningen sker via Cryptpad och öppnas i Augusti.


Kamratdataföreningen Konstellationen

Kamratdataföreningen Konstellationen bildades i februari 2023 för att vi såg ett behov för progressiva sociala rörelser att ha egna kommunikationskanaler och att det behövs fler plattformar, verktyg och sociala rum på nätet där det är användarna som har makten och inte företagen. Namnet kommer från att vi vill koppla samman progressiva rörelser och människor på nätet.

Föreningen vilar på en demokratisk, socialistisk, feministisk och antirasistisk grund.

Föreningen har som ändamål:

 • att främja och tillhandahålla fria och öppna verktyg och digitala plattformar
 • att sprida information och bedriva utbildningsverksamhet
 • att verka för demokratisk medlemsstyrning av verktyg och plattformar

Kategorier

Klibbtävlingen ordnas i fem olika kategorier med 7 priser.

Kategorier:

 • Konstellationen.
 • Spejset.
 • Mediakollen.
 • Aggregatet.
 • Konstellationen T-shirt.

Priser

 1. Bästa Klibban, pris en Konstellationen t-shirt och blandade klibbor. Utses genom flest totala röster.
 2. Bästa Konstellationenklibban, blandade klibbor. Utses genom röstning.
 3. Bästa Spejsetklibban, blandade klibbor. Utses genom röstning.
 4. Bästa Mediakollenklibban, blandade klibbor. Utses genom röstning.
 5. Bästa Aggregatetklibban, blandade klibbor. Utses genom röstning.
 6. Konstellationen t-shirt, t-shirt. Utses genom röstning.
 7. Bubblare, blandade klibbor. Utses av styrelsen.

Planering

Tävlingen pågår under juni och juli månad. Första veckan i Augusti finns möjlighet att rösta för alla medlemmar som betalat medlemsavgift 2024. Senast sista Augusti utses vinnarna. I samband med detta ges medlemmar möjlighet att beställa klibbor och/eller t-shirt till självkostnadspris.

Kamratdataföreningen Konstellationen

Länk: https://aggregatet.org/post/69697

Kommentera

captcha