Event

Föreläsning: Polisens kontrollexpansion i Sverige och dess politiska och sociala konsekvenser med Janne Flyghed.

När: 2024-01-25 19:00
Var: Krakel, Brobygatan 7, Malmö

Hur påverkar polisens ökande övervakning och kontroll samhället?

Tendensen till att allt större utsträckning kontrollera och övervaka personer är skrämmande. Detta riskerar få stora konsekvenser för politiska protester och social mobilisering så väl som en legitimering av rasprofilering och segregation.

Krimonologen Janne Flyghed besöker Malmö med ett samtal om polisens roll (såväl den öppna som säkerhetspolisens) i den alltmer ökade övervakningen och kontrollen. Han kommer diskutera konflikten mellan brottskontroll och personlig integritet och hur den samtida utvecklingen ser ut inom det området. Vi får en redogörelse för kontrollexpansionen sedan andra världskriget och de bakomliggande faktorerna till detta, privatiserad polisverksamhet samt en kort exposé över svensk polis framväxt och förändringar sedan mitten av 1800-talet och framåt. Som alltid finns det utrymme för diskussion och samtal.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Att Låsa och Låsas in som arrangeras av ett nätverk i Malmö som arbetar kring frågor om Abolitionism och möjligheter för ett samhälle bortom straff och övervakning.

Att Låsa och Låsas in

Kommentera

captcha