Inlägg

2023-10-27

För Tesla-arbetarnas seger!

Idag har en historisk strejk utbrutit på alla Teslas verkstäder i Sverige med syfte att skriva kollektivavtal. Det är en strejk som sätter en av de ledande företagen i den moderna, högteknologiska kapitalismen mot arbetarklassen. Det är därför vi uppmanar alla kamrater att göra praktiskt solidaritetsarbete med strejken: uppvakta strejkvakter med kaffe och blommor, sprid information, ta stödbilder och framförallt hitta och omöjliggör de försök till strejkbryteri som tidningen Dagens Arbete visar att de försöker organisera. I tidigare strejker har t.ex platsannonser spammats framgångsrikt och interna mejllistor för jobb publicerats. Dessutom försöker Tesla hota de strejkande: ju mer stöd vi ger dem desto bättre är det!

I denna strejken verkar allting vi i Autonom Organisering praktiskt har kämpat kring de senaste åren komma samman. Från den mest avancerade, teknologiska delen av kapitalet och dess försök att utöka arbetarklassens utsugning, till den kamp mot grön kapitalism som vi deltagit i t.ex. i Take Concrete Action, mot nykolonial imperialism och i relation till den kamp för strejkrätt vi utkämpade i Strike Back-kampanjen. Alltså är Tesla som en manifestation av alla motsättningar i samhället och därmed en bra plats att intervenera, inte som en del av att upprätthålla den svenska modellens reformism, utan för att få konfliktlinjerna att explodera genom samhället i stort.

Autonom Organisering

Länk: https://autonomorganisering.noblogs.org/post/2023/10/27/for-tesla-arbetarnas-seger/

Kommentarer

Strejkbrytare på Tesla: https://da.se/2023/10/strejkbrytare-anlande-i-taxi... Fuck Tesla & Elon Musk

Ratatata

Kommentera

captcha