En revolutionär infoportal

​EARTHSTRIKE 27 SEPTEMBER 2019

När: 2019-09-27 00:00
Var: var, Göteborg

Sedan den första rapporten kom ut från FN:s klimatpanel om utsläppens klimatpåverkan 1990, för 29 år sedan, har de globala utsläppen ökat med 65%.

Enligt CDP: s 2017 Carbon Majors Report kommer 71% av världens globala industriella växthusgasutsläpp från bara 100 förorenare. Det är uppenbart att intresset för storföretag inte driver mänsklighetens välstånd framåt.

Världens ledande klimatforskare har varnat oss för att vi har fram till år 2030 att förhindra temperaturhöjningar över 1,5 ° C. Om denna temperaturhöjning når 2 ° C kommer resultaten att bli katastrofala: massutrotning, svält, torka, översvämningar, bränder och spridningen av infektionssjukdomar på en aldrig tidigare skådad global skala.

Länge har vi syndikalister identifierat underskottet, eller den totala bristen av demokrati på arbetsplatserna som grundproblemet i dagens samhälle som nu håller på att ha ihjäl vår planet.
Kapitalismen är inte demokratisk. Bankväsendet är inte demokratiskt och näringslivet är inte heller demokratiskt. Att äga och därmed bestämma över sådant som andra människor använder, är inte demokratiskt. Vi konsumerar individuellt men producerar kollektivt. Bakom varje liten pryl finns en lång produktionskedja av råvaruutvinnare, transportörer, förädlare, distributörer och hantverkare.
Vi är med andra ord ett producerande kollektiv, som borde samarbetar för att stilla behov istället för att konkurrera om tillväxt.

Vi syndikalister kämpar för demokrati på arbetsplatserna, med en röst per anställd i alla frågor som berör företaget, branschen och produktionen. Där vi röstar fram vem som är chef baserat på vem som har störst förtroende hos sina kollegor.

Klimatkamp ÄR klasskamp och klasskamp ÄR kampen om produktionsmedlen!

Tiden att agera är nu, innan det är för sent!

För detta ändamål kommer Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC Syndikalisterna, ingå i en global generalstrejk den 27 september, initierat av Earth Strike (www.earth-strike.com)
Innan världens regeringar och företag hålls ansvariga inför folket vägrar vi att delta i systemet som förstör planeten.

Strejkens krav:

- En omedelbar start på det globala samarbetet för att omvända skadorna på jordens klimat, genom entydiga och bindande avtal både av världens ledare och företag, efter IPCC-prognoser om halvering av koldioxidutsläppen före 2030 och nollutsläpp från 2050.

- Internationella, entydiga och bindande åtaganden för att stoppa förstörelsen av regnskogar och andra vilda livsmiljöer.

- Internationella, entydiga och bindande avtal som syftar till att hålla företag ansvariga för de växthusgaser de producerar.

- Större inflytande för anställda att delta i beslut rörande företagets miljöarbete.

Neonljus

Kommentera

captcha

Senaste Media

Komintern - En skallig jävla glasögonorm
SAC:s senaste strejker
Hands off Exarchia: New Democracy's War on Anarchists
PARIS 18/1/2020 • GRÈVE & GILETS JAUNES : ENCERCLÉS PAR LA POLICE ET NOYÉS SOUS LES GAZS
S03E01 Jacob Rudbecks Barnarmé by Komintern