Event

Cirkel: Hur befriar vi Palestina?

När: 2023-12-08 18:00
Var: India Däck, Stora Ahlgatan 3, Lund

Den senaste månaden har en enorm solidaritetsrörelse utvecklat sig efter kriget i Gazaremsan. Vi sympatiserar med den. Just därför vill vi ta tillfället i akt att stanna upp och ställa några frågor som är kritiska för varje massrörelse. Vart är rörelsen på väg? Varför? Vilka metoder är framgångsrika? Och framförallt, vilka är de grundläggande politiska koncept som vi tänker med när vi tänker på rörelsen? Våra erfarenheter från andra rörelser så långt tillbaka som till Irakkriget påminner oss om hur svårt men hur nödvändigt det är att tänka när man är i stormens öga. I just rörelsen mot Irakkriget, som är den närmast jämförbara antikrigs- och fredsrörelsen, så försvann rörelsen nästan över en natt, bland annat på grund av dess brist på strategisk orientering.

Vi vill därför bjuda in till denna studieträff för strategisk diskussion. Underlaget vi presenterar för träffen är Folkfronten för Palestinas befrielses (PFLP:s) klassiska "Strategi för Palestinas befrielse." Ni finner texten till salu på India Däck bokcafé eller som PDF på engelska här: https://foreignlanguages.press/wp-content/uploads/2020/08/S08-PFLP-Strategy-Lib-Palestine-7th-Printing.pdf

Texten är skriven av ett marxist-leninistiskt parti för nära nog 50 år sedan och har därmed sina brister. Vi är inte marxist-leninister och kritiska till begrepp såsom "folk" och "nation" som texten utgår ifrån, men "Strategi för Palestinas befrielse" är samtidigt en text som erbjuder centrala begrepp att tänka med. Inte minns gäller detta den specifika, strategiska analysen av klassammansättningen i Palestina och en inspirerande analys av centrala frågor varje revolutionär måste ställa sig: vilka är våra fiender? Vilka är våra vänner? Varför är de dessa? Hur grundar sig detta i marxistisk teori och förståelse av den konkreta situationen?

Det är med dessa frågor vi hoppas komma till denna cirkel för att skärskåda strategiska vägval och kritiskt syna vilka politiska antaganden som finns i olika delar av rörelsen. Vilka är våra vänner och vilka är våra fiender? Hur skapar vi en klass-orienterad, feministisk, internationalistisk, antinationell, anti-imperialistisk politik i Palestinafrågan, en politik som inte bara riktar in sig på att befria ett territorium från ockupation utan även att skapa ett samhälle utan klasser och stater?

Kamratligen,

Autonom Organisering & India Däck
Autonom Organisering & India Däck

Kommentarer

En solidarisk hilsen fra nogle autonome i København.
Apropos PFLP:
* Boganmeldelse. Irene Clausen: 'PFLP & Palæstina'
Et værk der suverænt og engageret guider læseren igennem den palæstinensiske modstands yderst komplekse historie med fokus på ”Folkefronten til Palæstinas befrielse” (PFLP).
https://www.autonominfoservice.net/2018/12/19/boga...

* Palæstinas venstrefløj (skrevet i 2009)

- Den palæstinensiske venstrefløj med udgangspunkt i staten israel
- PFLP og DFLPs historie og politik
- Palæstinas feministiske bevægelse
- Den palæstinensiske venstrefløjs forgreninger
- Den palæstinensiske venstrefløj og Oslo-aftalen
https://www.autonominfoservice.net/2009/06/11/pal%C3%A6stinas-venstrefl%C3%B8j/


autonom infoservice dk

Skattaman

Kommentera

captcha