Event

Alla till Gazaplatsen i Göteborg

När: 2024-06-09 17:59
Var: Gazaplatsen, Göteborg

Ledande politiker i Göteborg uppmanar kommunen att ta bort plakat med budskap som de bedömer kan upplevas som hotfulla för judar och andra framför en röstningslokal i universitets lokaler.

Ansvariga för valet är nu i dialog med valmyndigheten och polisen.

– Det är ingen självklar sak hur vi ska agera. Polisen kommer att fatta beslut i god tid före söndag och informera oss och demonstranterna,

Sick sack

Kommentarer

ockupera universitetet

Kalle Marks

Kommentera

captcha