Inlägg

2020-08-11

Vad är kulturell appropriering?

Kulturellt anslag, ibland också formulerad som kulturell appropriering, är antagandet av ett element eller delar av en kultur av medlemmar i en annan kultur. Detta kan vara kontroversiellt när människor (läs: vita människor) i en dominerande kultur som approprierar från missgynnade minoritetskulturer.

Enligt kritiker av praxis skiljer sig kulturellt anslag från ackulturering, assimilering eller lika kulturutbyte genom att detta anslag är en form av kolonialism. När kulturella element kopieras från en minoritetskultur av medlemmar i en dominerande kultur, används dessa element utanför deras ursprungliga kulturella sammanhang – ibland till och med mot uttryckligen uttalade önskemål från medlemmar i ursprungskulturen.

Kulturellt anslag anses vara skadligt av olika grupper och individer, inklusive inhemska människor som arbetar för kulturskydd, de som förespråkar kollektiva immateriella rättigheter för ursprung, minoritetskulturer och de som har levt eller lever under kolonialt styre. Ofta är det oundvikligt när flera kulturer samlas, kulturellt anslag kan omfatta utnyttjande av en annan kulturs religiösa och kulturella traditioner, mode, symboler, språk och musik.

De som ser detta anslag som exploaterande konstaterar att den ursprungliga betydelsen av dessa kulturella element förloras eller förvrängs när de tas bort från sina ursprungliga kulturella sammanhang, och att sådana visningar är respektlösa eller till och med en form av avskärelse. Kulturelement som kan ha djup mening för den ursprungliga kulturen kan reduceras till “exotiskt” mode eller leksaker av de från den dominerande kulturen. Kjerstin Johnson har skrivit att imiteraren, när detta är gjort, “som inte upplever att förtrycket kan” spela “, tillfälligt, ett” exotiskt “annat, utan att uppleva några av de dagliga diskrimineringar som andra kulturer står inför”. Den afroamerikanska akademikern, musiker och journalist Greg Tate hävdar att anslag och “fetischering” av kulturer i själva verket alienera de vars kultur beviljas.

Begreppet kulturellt anslag har också kritiserats kraftigt. Kritiker noterar att konceptet ofta missförstås eller missbrukas av allmänheten, och att avgifter för “kulturellt anslag” ibland inte tillämpas i situationer som att äta mat från olika kulturer eller helt enkelt lära sig om olika kulturer. Andra säger att det kulturella anslaget, som det vanligtvis definieras, inte meningsfullt utgör social skada, eller att begreppet saknar begreppsmässig sammanhållning.

Ytterligare andra hävdar att termen sätter godtyckliga gränser för intellektuell frihet, konstnärernas självuttryck, förstärker gruppens uppdelning eller själv främjar en känsla av fiendskap eller klagomål snarare än befrielse.

anarkism.info

Länk: https://anarkism.info/2020/08/11/vad-ar-kulturell-appropriering/

Kommentarer

Kulturell appropriering som begrepp är rätt absurt. Det antyder att en kultur (vad det nu är) är homogen och statisk, att det finns en essens i den, och att det alltid innebär någon form av övergrepp när delar av en kultur överförs till en annan. Finns det maktrelationer mellan grupper? Ja. Är det ett problem om vita människor har dreadlocks? Nä. Kulturer är flytande och i urminnes tider har innehållet i dem rört sig mellan olika grupper. Att anta att de är fasta och fixerade är essentialism, grundstenen i rasistiskt tänkande. Vi behöver dekonstruera kulturbegreppet och "kulturer" snarare än att bli som en slags spegelbild av hur rasister tänker på det: att muslimer är si och så på grund av deras kultur.

Hob med kniv

Kommentera

captcha