Inlägg

2021-06-10

Sabotageaktion mot Centerpartiets lokal i Malmö

Centerpartier har, såväl historiskt som idag, varit en av de mest drivande krafterna för att försvaga och angripa anställningstryggheten. Under senare tid har de även aktivt verkat för att införa marknadshyror i Sverige. Dessa reformer är ingenting annat än uppenbart statligt våld mot vanliga människor, mot de förtryckta och de fattiga. I dess farvatten kommer bostadslöshet, ökad exploatering, marginalisering och segregering. Kvinnor och migranter, som tillhör de mest resurssvaga grupperna, kommer naturligtvis drabbas särskilt hårt av dessa förändringar. Med vår aktion vill vi uppmärksamma och motsätta oss denna vidriga nyliberala offensiv.

Centerpartiets kontor i Malmö utsattes därför för sabortage. Natten mot den 9 juni slog vi sönder glasrutorna med sten och kastade flaskor med rödfärg in i kontoret.

Hittills har namninsamlingar och torgmöten utgjort de vanligaste metoderna för motståndet mot marknadshyror och försämringar av anställningstryggheten. Vi påminner om att det också finns en annan väg att gå, radikala handlingar såsom sabotage och direkt aktion. Om vi verkligen vill ändra vår dystopiska verklighet behövs även en revolutionär klasskamp.

Världen förändrades inte med böner.

Om inte nu, när? Om inte vi, vem?

På återseende.

Kommando Annie Lööf

Kommentarer

Tre tummar upp!

x

Fyfan vad bra! visa dom jävlarna att vi menar allvar

Hasse

Ja! Jag älskar detta! Inspirerande och tydligt! Ned med borgarna!

Lyktan

Kommentera

captcha