Inlägg

2021-01-21

​Nyårsanteckningar från Grekland.

Nyårsanteckningar från Grekland under Lockdown januari 2021. Vid den här tiden påminns vi om våra kamrater genom banderoller och graffiti, genom korta möten under sken av att träna mellan utegångsförbuden och genom de modiga handlingarna från dem som vänder sig till natten för att agera när dagen blir för farlig.

Den anarkistiska rörelsen i Grekland är bland de största i världen, proportionell mot befolkningen. Men vi upplever nu ett oöverträffat förtryck till följd av pandemin och den resulterande politiska opportunismen. /…/Ekocid, social kontroll, nya nedslag på universitet och allmänt förtryck av dem som uteslutits från eller anses vara fiender till den grekiska staten fortsätter att expandera i skuggan av COVID-19. /…/

Vi skriver från ett perspektiv som många här delar, bäst sammanfattas av den här kommentaren som fångar temat för så många interaktioner här: ”Vissa dagar är bra, vissa dagar är dåliga. Känner mig bara fast och inte ens säker på vad jag väntar på. ”

Under denna påtvingade paus i våra liv rusar de som har makten genom politik och automatisering förklädd till pandemisvar. Detta är en del av ett bredare försök att gentrifiera det grekiska samhället.

Men vi tvivlar inte ett ögonblick på att det växer en bredare spänning här – när staten tvingas underlätta inlåsningen kommer människor att vakna, trasiga och trötta och ilska kommer att finnas överallt! (Crimethinc).

Bild: Loukanikos, de grekiska anarkisternas antipolishud, här hedrad med en gatukonstmålning.

Staffan / Konst & Politik

Kommentarer

"Antipolishund" ska det förstås vara. Voff!

Staffan / Konst & Politik

Kommentera

captcha