Inlägg

2022-05-16

Anti-NATO pynt i Malmö

På söndagen 15 maj, direkt efter sossarnas Natobesked, pyntade medlemmar i SödrⒶ Klubben staden med anti-NATO och antimilitaristiska banderoller och affischer.

Text på affischen:

ALLTID FÖRRÄDARE AV DEN NATIONALISTISKA IDÉN!

Krig är geopolitik, med andra medel. Vi kämpar inte för något fosterland, gudar, nations suveränitet, flagga eller statsöverhuvud. Vår fiende är kapitalismen och alla nationalstater. Vår kamp tar sin början på Malmös gator.

Vi motsätter oss Rysslands invasion av Ukraina. Vi stödjer inte den Ukrainska staten och dess parastatliga fascistiska falanger.

Vi motsätter oss NATO och vi stödjer inte svenska statens inblandning i Ukraina.

Vi motsätter oss all imperialism och skapandet av intressesfärer. Solidaritet med anarkister i Ukraina och Ryssland samt med alla människor världen över som erfarit ett krigs fasor: rädslor, migration, död.


Ömsesidig hjälp mellan de som kämpar mot militarism och förtryck baserat på rasifiering, religion, kön och nationalism.

Vi accepterar inte de mäktigas definition av krig och fred.

Inget krig förutom klasskrig.

Desertera nationell enighet, beväpna klasslösa drömmar!






SödrⒶ Klubben

Kommentarer

Snyggt jobbat

Kor med vin

Dunderbra!

korp/Nattsvart Verkstad

Kommentera

captcha